MAP OF USTI NAD LABEM
The map shows my personal relationship to city Usti nad Labem where my university is located. Because I am new in the city I used my unknowledgement to create its map just based on how I feel there and what I exactly know about the city. So distances come from my feelings even some places are marked in wrong spot because I don´t know exactly where there are located. Simply, the entire city includes the way from train station to university for me. For some places the cityguide contains also short funny text where you can see my point of view on that places. In this project you can notice small connection with Paula Scher´s mindmaps.
/
Ačkoliv mapu města obvykle zpracovává někdo, kdo je velmi znalý určitého prostředí, já si toto médium vybrala pro vizuální zachycení skutečnosti jak já prožívám město Ústí nad Labem. Vizuálně je mapa trochu naivní a záměrně nepřesná. Dělám si legraci ze své nevědomosti, ale zároveň se vší seriózností a estetikou, která je mapám vlastní.  Piktogramy, které jednotlivá místa zobrazují a stejně tak popisky jsou odvozené z mé představy o daném místě a nebo ze vzpomínek. Na podobném principu stojí také slavné myšlenkové mapy Pauly Scher. 
2017

Another projects

RESECE TYPEFACE
Open interpretation old art-noveau typeface Mnich. / Volná autorská interpretace secesního písma Mnich.
2017
EAT THAT FROG
I like Brian Tracy´s thought which says we should "eat that frog" (hardest task of the day) in the morning, so our productivity and mood goes better. / Líbí se mi myšlenka Briana Traceyho, která říká, že nejtěžší úkol dne bychom neměli odkládat, ale vyřešit ho vždycky jako první na začátku dne.
2018
Babiččin statek
Corporate identity for small family company which provides visitors activities how spend days with kids outdoors. / Vizuální styl pro malou rodinnou společnost,
2018
MOTION TYPOGRAPHY
Short animation execise based on the movie King´s Speech. Translation from sound to typography. / Krátká animace vycházející ze scény z filmu Králova řeč. Zvuková stopa byla převedena do vizuálního obrazu.
2014
OUR NAMES
Corporate identity for digital agency Our names, focusing on communication strategy for social network as well as direct marketing . / Jednotný vizuální styl pro strategickou marketigovou agenturu Our names.
2019
DIPLOMA PROJECT
Historic brand marks in motion thanks to present technology. / Historické značky z období první republiky v pohybu díky současné technologii.
2019
FAKE NEWS
Poster designed on the topic Fake News - Prejudices / Plakát na téma Fake News - Předsudky
2018
24 HOURS
Result of my 24hours research based on how much brands and adverts we have to accept during one ordinary day. / Uvědomujeme si, jaké obrovské množství reklam a značek nás obklopuje a které jsme nuceni chce nechtě během jednoho dne vnímat?
2015
DOTU
UX for web application for managing theater activities. / Grafické řešená webové aplikace Dotu pro správu divadel.
2019
Hello from czech!
Postcards represent Czech republic with its specialities and inventions which no one else have. / Pohlednice byly vytvořeny jako prezentace České republiky s jejími některými významnými i méně významnými odlišnostmi a vynálezy.
2018
Back to Top