NO MORE PLASTIC BAGS
Tote bag design for a competition of the Enviroment Ministry. The task was to create design that motivates public to reduce the waste of plastic bags and prefer textile bag instead.
/
Účast v soutěži pro Ministerstvo životního prostředí - zadáním bylo vytvořit grafiku, která motivuje veřejnost k omezení používání plastových sáčků a preferování látkových tašek.

2017

Another projects

EAT THAT FROG
I like Brian Tracy´s thought which says we should "eat that frog" (hardest task of the day) in the morning, so our productivity and mood goes better. / Líbí se mi myšlenka Briana Traceyho, která říká, že nejtěžší úkol dne bychom neměli odkládat, ale vyřešit ho vždycky jako první na začátku dne.
2018
DOTU
UX for web application for managing theater activities. / Grafické řešená webové aplikace Dotu pro správu divadel.
2019
DIPLOMA PROJECT
Historic brand marks in motion thanks to present technology. / Historické značky z období první republiky v pohybu díky současné technologii.
2019
Hello from czech!
Postcards represent Czech republic with its specialities and inventions which no one else have. / Pohlednice byly vytvořeny jako prezentace České republiky s jejími některými významnými i méně významnými odlišnostmi a vynálezy.
2018
UUUSTIII
Visual identity for Usti nad Labem city. / Vizuální identita města Ústí n. Labem
2017
LAURY DORTY
Redesign for small cake-factory. / Redesign loga pro malé cukrářství.
2016
OUR NAMES
Corporate identity for digital agency Our names, focusing on communication strategy for social network as well as direct marketing . / Jednotný vizuální styl pro strategickou marketigovou agenturu Our names.
2019
ZBYTKOLÁDA
Label design for preserved products. 100% of these food was made using only fruits and vegetable that were not sold by the end of their retail day. / Etiketa pro vícedruhovou zavařeninu vyrobenou ze 100% zbytků neprodané zeleniny a ovoce během jednoho dne.
2017
MAP
I used my unknowledgement of the city Usti nad Labem to create its map just based on how I feel there and what I exactly know about it. / Svoji neznalost města Ústí nad Labem jsem využila pro vytvoření mapy, založené pouze na základě mé osobní zkušenosti.
2017
MOTION TYPOGRAPHY
Short animation execise based on the movie King´s Speech. Translation from sound to typography. / Krátká animace vycházející ze scény z filmu Králova řeč. Zvuková stopa byla převedena do vizuálního obrazu.
2014
Back to Top