Corporate design of Ústí nad Labem city 

Corporate design for Ústí nad Labem city. Logo shows phonetical word play since czech language accentuates to U and I different. I and U have short and long sounds and we differentiate them with using accents. The logo represents the long U and I sound from the word Ústí. Then the visual style shows that we can just write UUU ANYTHING III and everybody recognize that.
/
Vizuální styl města Ústí nad Labem byl navržen jako hravá, ale současně seriózní a především široce variabilní forma prezentace. Logotyp města obsahuje fonetickou hříčkou, kdy dlouhé Ú a Í čteme stejně, jako když napíšeme UUU nebo III. To je současně rozehráno také v rámci vizuálního stylu, kdy můžeme propojit prvek UUU NÁZEV ČEHOKOLIV III a pozorovatel si to ihned spojí s městem i bez uvedení loga, tedy názvu města. Červená barva pak vychází z tradice královského města.

unrealized / nerealizováno
2017

Another projects

FAKE NEWS
Poster designed on the topic Fake News - Prejudices / Plakát na téma Fake News - Předsudky
2018
24 HOURS
Result of my 24hours research based on how much brands and adverts we have to accept during one ordinary day. / Uvědomujeme si, jaké obrovské množství reklam a značek nás obklopuje a které jsme nuceni chce nechtě během jednoho dne vnímat?
2015
DOTU
UX for web application for managing theater activities. / Grafické řešená webové aplikace Dotu pro správu divadel.
2019
Hello from czech!
Postcards represent Czech republic with its specialities and inventions which no one else have. / Pohlednice byly vytvořeny jako prezentace České republiky s jejími některými významnými i méně významnými odlišnostmi a vynálezy.
2018
Babiččin statek
Corporate identity for small family company which provides visitors activities how spend days with kids outdoors. / Vizuální styl pro malou rodinnou společnost,
2018
EAT THAT FROG
I like Brian Tracy´s thought which says we should "eat that frog" (hardest task of the day) in the morning, so our productivity and mood goes better. / Líbí se mi myšlenka Briana Traceyho, která říká, že nejtěžší úkol dne bychom neměli odkládat, ale vyřešit ho vždycky jako první na začátku dne.
2018
MOTION TYPOGRAPHY
Short animation execise based on the movie King´s Speech. Translation from sound to typography. / Krátká animace vycházející ze scény z filmu Králova řeč. Zvuková stopa byla převedena do vizuálního obrazu.
2014
RESECE TYPEFACE
Open interpretation old art-noveau typeface Mnich. / Volná autorská interpretace secesního písma Mnich.
2017
DIPLOMA PROJECT
Historic brand marks in motion thanks to present technology. / Historické značky z období první republiky v pohybu díky současné technologii.
2019
OUR NAMES
Corporate identity for digital agency Our names, focusing on communication strategy for social network as well as direct marketing . / Jednotný vizuální styl pro strategickou marketigovou agenturu Our names.
2019
Back to Top